Callcenter tại nhà và những tính năng nổi bật


callcenter-tại-nhà

Callcenter tại nhà hay còn gọi là callcenter agent home. Là giải pháp trung tâm tiếp nhận cuộc gọi (Contact center) khi nhân viên điện thoại (Callcenter agent) có thể làm việc từ xa, ở nhà hay ở văn phòng của đối tác thay vì ở công ty.

Những tính năng nổi bật của giải pháp callcenter tại nhà

inbound ACD Report

Báo cáo cuộc gọi vào và tự động phân bổ cho Agent tiếp nhận. Báo cáo thể hiện tỷ lệ Answer, No Answer, Missed Call theo thời gian. ACD thể hiện báo cáo chi tiết hàng đợi (Queues), các chỉ số thời gian đợi và thời gian Talking.

Agent ACW & AUX Report

Báo cáo ACW (After Called Work) cho phép đánh giá tỷ lệ hiệu quả của Agent. Trong việc tiếp nhận và chăm sóc khách hàng. Báo cáo AUX (Auxiliary time) cho phép người quản trị đánh giá khả năng xử lý cuộc gọi. Hiệu năng tiếp nhận ghi chú thông tin và xử lý tình huống thực tế với khách hàng.

Thống kê Telesales

Kết quả chiến dịch Telesales giúp đánh giá mức độ thành công của một chiến dịch bán hàng, chăm sóc khách hàng. Thống kê thể hiện Cuộc gọi thành công. Kết quả cuộc gọi, hiệu suất Agents, danh sách thành công.

Báo cáo Ghi âm

callcenter-tại-nhà

Tất cả các cuộc gọi vào ra của hệ thống Call Center đều được báo cáo và thống kê theo thời gian thực. Các báo cáo được thể hiện theo chu kỳ thời gian. Báo cáo ghi âm giúp người quản trị dễ dàng đánh giá khối lượng cuộc gọi và phân bổ Agent theo thời gian làm việc. Báo cáo ghi âm còn giúp Agent nâng cao chất lượng nghiệp vụ.

Service Level Report

Báo cáo Call Service Level cho phép người quản trị có thể kiểm soát chất lượng chăm sóc khách hàng realtime. Với các báo cáo nghiệp vụ như:

Cuộc gọi tốt

Cuộc gọi kém

Abandoned Time

Thời gian nói chuyện trung bình

Thời gian đợi trung bình.

Báo cáo Ticket SLA

Báo cáo chỉ số SLA Ticket cho phép đánh giá khả năng xử lý của toàn bộ máy chăm sóc khách hàng. Giúp đánh giá các bộ phận. Báo cáo SLA cho phép hiển thị thời gian xử lý phiếu của phòng ban. Thời gian trung bình, Lịch sử phản hồi, Mức độ thành công của Ticket.

Báo cáo Agent Performance

Báo cáo Agents cho biết khả năng và cấp độ của một Agent. Các chỉ số được ghi lại bởi hệ thống Call Center cho phép xếp hạng Agent, Thời gian Online, khả năng xử lý nghiệp vụ, Đánh giá từ khách hàng.

Call Report

Báo cáo lịch sử cuộc gọi vào ra hệ thống CDR (Call Detail Records) cho phép thống kê tất cả các cuộc gọi theo trạng thái. Báo cáo được thống kê và trích xuất theo thời gian và mục đích tìm kiếm. Các cuộc gọi được thực hiện bởi Agent.

Xem thêm: Home inbound callcenter là gì? Cách làm callcenter tại nhà

Leave a Reply