Entries by nhathuynh

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mùa dịch covid-19

senbac-covid-19
Trước hết, Chúng ta là người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam! Hãy đồng lòng chia sẽ cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19 này.  Chúng tôi mong góp chút ít sức cùng Việt Nam thắng Đại Dịch covid 19. Khi doanh nghiệp sử dụng giải pháp conference sẽ được...